Opći uvjeti

Avilla projekti j.d.o.o je u cijelosti uskladila svoje poslovanje sa Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: GDPR). Nastavno Vas obavještavamo o našim pravilima privatnosti radi zaštite Vaših osobnih podataka.

Pristup web stranicama www.frizbi.hr i podacima na stranicama podliježe niže navedenim uvjetima i odredbama. Sastavni dio ovih Općih uvjeta je i Isključenje od odgovornosti. Web stranice poduzeća Avilla projekti j.d.o.o. mogu se koristiti za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Korištenjem Frizbi internet trgovine www.frizbi.hr obvezujete se poštivati ove Opće uvjete te se smatra kako ste pristali na iste.

Ovi Opći uvjeti kao i Isključenje od odgovornosti u potpunosti se odnose na web stranice Frizbi internet trgovine u vlasništvu poduzeća Avilla projekti j.d.o.o. Internet trgovina Frizbi www.frizbi.hr (u nastavku internet trgovina) u vlasništvu je poduzeća Avilla projekti j.d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 65, 10000 Zagreb (u nastavku poduzeće). U internet trgovini možete kupovati proizvode namjenjene za sport i rekreaciju. Avilla projekti j.d.o.o. u internet trgovini omogućuje kupnju asortimana robe koja se nalazi u internetskoj ponudi. Proizvode prodajemo isključivo osobama starijim od 18 godina. Kupnju u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu obaviti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu obaviti kupnju samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Isporučitelj naručene robe je Avilla projekti j.d.o.o.,Prilaz Gjure Deželića 65, 10000 Zagreb. Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke i elektroničkim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod.

Sve cijene u internet trgovini izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti – hrvatska kuna (kn). Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda.

Slike proizvoda na web stranicama www.frizbi.hr mogu se razlikovati u boji i dezenu u odnosu na stvarne proizvode.

Postupci i uvjeti kupnje i prodaje na web stranicama internet trgovine definirani su sljedećim parametrima: popunjavanjem traženih podataka o kupcu, narudžbom, plaćanjem, otpremom, dostavom te povratom, odnosno reklamacijom robe.

Vođenje obrade podataka

Avilla projekti j.d.o.o 24736171342 u sjedištu društva Prilaz Gjure Deželića 65, Zagreb, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.


Kada i kako prikupljamo osobne podatke

Avilla projekti d.o.o prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko nas izravno kontaktirate putem internetske stranice www.frizbi.hr kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge, a pri tome ostavite svoje osobne podatke
 • ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu.
 • ukoliko nam naši partneri ili principali dostave Vaše podatke na dozvoljen način.

Koji podaci se mogu prikupljati?

Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:

 • Kontaktni podaci - ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
 • Korištenje internetske stranice - način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
 • Fotografije i video snimke - u slučaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i drugim sličnim događanjima, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Lorem ipsum d.o.o. i društvenim mrežama isključivo uz Vašu privolu ukoliko je na istima vidljivo Vaše lice ili profil
 • Informacije o prodaji, uslugama i servisu - informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve, na temelju važećih zakonskih propisa
 • Informacije o povijesti kupca - stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji uključujući predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga

Kako se Vaši podaci mogu koristiti?

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Pravna osnova za upotrebe su zakonski propis, legitimni interes i suglasnost.

Zakonski propis:

Avilla projekti j.d.o.o. podliježe zakonima Republike Hrvatske i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje Vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje se to traži. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili Vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela ili prekršaja.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Legitimni interes:

Obrada osobnih podataka temelji se na legitimnom interesu Avilla projekti j.d.o.o za zaštitu osobne sigurnosti naših djelatnika i imovine od oštećenja. U tu svrhu se prvenstveno u našim poslovnim prostorima obavlja videonadzor. U svakoj prostoriji u kojoj se obavlja videonadzor nalaze se obavijesti koje su vidljive odmah nakon što stupite u perimetar snimanja sa uputama kome se obratiti ukoliko na isti imate prigovore, želite vidjeti Vaše snimke ili želite da se iste obrišu.

Sigurnosnim snimkama ima pristup samo jedna ovlaštena osoba te se iste trajno brišu nakon dva mjeseca, osim ako se iste moraju izuzeti radi otkrivanja počinitelja kaznenih djela ili prekršaja ili ostvarivanje prava na naknadu štete.

Ponude i prodaja, usluge i servis

Vaši osobni podaci koristiti će se za obradu ponuda, prodaju, korespondenciju i servisiranje. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ili ga čak onemogućiti.

Avilla projekti j.d.o.o. prikuplja [kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o ponudama, prodaji, pruženim uslugama i servisu] te ih može koristiti kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s Vašim interesima.

Avilla projekti j.d.o.o. može te informacije podijeliti s partnerima, na primjer pravnim osobama koje pružaju uslugu financiranja, kako bi odgovorio na Vaše zahtjeve i dao vam odgovarajuću ponudu, s tim da se neki Vaši osobni podaci (npr. lokacija radi dostave ili broj telefona radi izravnog kontakta) navode samo ako je to neophodno za izvršenje naloga. Nakon izvršenja naloga ti se podaci od strane naših partnera više ne smiju koristiti.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge (na primjer dostava na adresu), ili ustupanje podataka proizvođaču u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema.

Suglasnost:

Avilla projekti j.d.o.o. koristi se direktnim marketingom temeljem Vašim osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi informatičke opreme i softvera, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost. Suglasnost za izravni marketing možete u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Podaci o kupcu i dostavi

Podaci o kupcu (Ime,Prezime,telefon) i dostavi (adresa kupca,e-mail adresa) se upisuju prilikom odabira i narudžbe proizvoda.

 

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka ?

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup Vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti.

Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te Avilla projekti j.d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Zaštitne mjere za informacije o lokaciji

Određene usluge, na primjer dostava paketa na adresu, mogu se ponuditi isključivo ako odlučite otkriti svoju lokaciju.

Vrlo ozbiljno shvaćamo povjerljivost takve informacije o lokaciji te koristimo sljedeće zaštitne mjere za informacije o lokaciji:

 • Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela ili prekršaja ili ako nam to nije dopušteno).
 • Svaka druga upotreba informacija o lokaciji u svrhu analize izvršit će se na nepovratno anonimiziranim skupovima podataka

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

Vaše podatke sadržane na knjigovodstvenim ispravama čuvamo u trajanju od 11 godina koliko je propisano propisima o računovodstvu te iste nakon isteka tog roka uništavamo prema pravilima struke.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo dva mjeseca, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, Vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe Vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail info@frizbi.hr

U svakom trenutku imate pravo:

 • tražiti nas da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke
 • da Vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
 • tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
 • dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo Vaše podatke.

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja pohranjuje internetske postavke. Gotovo svaka mrežna stranica koristi tehnologiju kolačića. Kolačić preuzima vaš internetski preglednik prilikom prvog posjeta mrežnoj stranici. Sljedeći put kada posjetite ovu mrežnu stranicu s istog uređaja kolačić i informacije koje sadrži šalju se natrag mrežnoj stranici s koje je potekao (kolačići prve strane) ili drugoj mrežnoj stranici kojoj pripada (kolačići treće strane). Na taj način mrežna stranica može otkriti da je već otvorena korištenjem ovog preglednika, a u nekim će slučajevima promijeniti i sadržaj koji prikazuje.

Neki su kolačići izrazito korisni jer mogu poboljšati vaše korisničko iskustvo kada se vratite na mrežnu stranicu koju ste već posjetili. Pretpostavka je da koristite isti uređaj i isti preglednik kao i pri prethodnom posjetu; ako je tako, kolačići će zapamtiti vaše preferencije, znat ćete kako upotrebljavate tu mrežnu stranicu i prilagodit će sadržaj koji vam se prikazuje da bude relevantniji vašim osobnim interesima i potrebama.

Kolačići na ovoj mrežnoj stranici za koje nije potrebna privola

Bitni kolačići, poznati i kao „strogo nužni“ kolačići, omogućuju značajke bez kojih ne biste mogli koristiti mrežnu stranicu onako kako je namijenjeno. Ove kolačiće koristi isključivo ova mrežna stranica, stoga su poznati kao kolačići prve strane. Spremaju se na vaše računalo samo dok zapravo pregledavate ovu mrežnu stranicu. Primjer razloga zbog kojeg se strogo nužni kolačići koriste je taj da bi se osiguralo da ono što vidite na zaslonu odgovara obujmu podataka koji vaša trenutačna internetska veza može podnijeti. Drugi primjer funkcije ovih kolačića je taj da olakšaju prebacivanje s jednog http-a na drugi http kad mijenjate internetske stranice kako bi se zadržala sigurnost poslanih podataka. Nadalje, kolačić ove vrste koristi se za pohranu vaše odluke o korištenju kolačića na našoj mrežnoj stranici. Vaša privola nije potrebna za korištenje strogo nužnih kolačića.

Kolačići prve strane na ovoj mrežnoj stranici za koje je potrebna privola

Kolačići koji, u strogo pravnom smislu, nisu potpuno neophodni za korištenje ove mrežne stranice, svejedno imaju važne funkcije. Bez tih kolačića više neće biti dostupne značajke koje omogućuju jednostavno korištenje naše mrežne stranice, kao što su unaprijed ispunjeni obrasci. Postavke, kao što je izbor jezika, više se neće spremati, tako da će se od vas tražiti da odaberete postavke svaki put kad promijenite stranicu. Osim toga, više nećemo imati način predstaviti vam ponude prilagođene posebno vama.

Korištenje na ovoj mrežnoj stranici kolačića treće strane za koje je potrebna privola

Na ovoj mrežnoj stranici integriran je sadržaj koji pripada trećim stranama. Ti pružatelji treće strane mogu postaviti kolačiće dok posjećujete ovu mrežnu stranicu i na taj način dobiti informaciju o tome da ste posjetili ovu mrežnu stranicu. Posjetite mrežne stranice koje pripadaju tim pružateljima treće strane ako trebate više informacija o tome kako upotrebljavaju kolačiće. Ako ste odlučili da nećete dati privolu za uporabu onih kolačića za koje je privola potrebna ili ako ste povukli svoju privolu, tada će vam biti dostupne samo značajke mrežne stranice za čiju uporabu nisu potrebni takvi kolačići. U tom slučaju neće vam biti dostupna područja mrežne stranice koja mogu potencijalno ugraditi sadržaj trećih strana i koja stoga postavljaju kolačiće treće strane. Ako uopće ne želite prihvatiti kolačiće, to isto tako možete konfigurirati u svojem pregledniku.

Od korištenja kolačića Google Analyticsa možete odustati ovdje.

Zahtjev za nepraćenjem („Do-Not-Track Request“) možete poslati raznim oglašivačkim mrežama ovdje.

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Kolačići za Flash (svi preglednici)
 • iPhone, iPad i ostali Appleovi uređaji
 • Telefoni s operativnim sustavom Android
 • Telefoni s operativnim sustavom Windows 7

Dodatne informacije možete naći na sljedećim stranicama:

 • www.aboutcookies.org
 • www.allaboutcookies.org/
 • en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 • WEB TRGOVINA FRIZBI.HR

  info@frizbi.hr

  +385 (0)98 1659 947

  Sjedište tvrtke Avilla projekti j.d.o.o.

  Prilaz Gjure Deželića 65, 10000 Zagreb, Croatia

  Frizbi logo